Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

George Michaelidis-Nouaros, An essay on the philosophy of history and another two on the social philosophy of the ancient Greeks. (Socrates, Thrasymachus, Plato, Aristotle [Βιβλιοκρισία] / Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 - 6 σ.; 25x18 εκ..

Ανάτυπο από "Ελληνικά : φιλολογικόν ιστορικόν και λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα", τόμος 43, σ.427-432


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha