Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Ο Σωκράτης ως αίνιγμα / Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά - Αθήνα : Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, 1992 - 10 σ.; 21x14 εκ..

Ανάτυπο από "Η φιλοσοφία του Σωκράτη", σ. 194-203
Διατίθεται σε φωτοτυπημένο αντίτυπο


ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha