Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Αριστοτελική οντολογία και θεμελιώθης οντολογία / Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά - Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1989 - 13 σ.; 21x14 εκ..

Ανάτυπο από "Η Αριστοτελική σκέψη : πρακτικά του δευτέρου Πανελληνίου Συμποσίου, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 16-18 Οκτωβρίου 1987", σ.43-56
Διατίθεται φωτοτυπημένο αντίτυπο


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ--384-322 π.Χ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha