Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Η ιστορία του "Ευρωπαϊκού πνεύματος" και η φιλοσοφική της θεμελίωση / Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά - Αθήνα : Γιαλλελής, 1988 - 23 σ.; 25x18 εκ..

Ανάτυπο από "Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου / Π.Τζαμαλίκος", σ.67-90
Διατίθεται φωτοτυπημένο αντίτυπο


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΥΡΩΠΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha