Μακεδονική και Θρακική Τοπιογραφία - [Χ.τ.]: [τυπ.] Ευθύμη Κανάκη, 1999 - 48 σ. : εικ.; 28x21 εκ.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε:
Κομοτηνή, 8-24 Σεπτεμβρίου, Εκθεσιακός χώρος Ιδρύματος Παπανικολάου.
Ξάνθη, 28 Δεπτεμβρίου- 15 Οκτωβρίου, Παλιά Καπναποθήκη.
Νεάπολη, 8-26 Νοεμβρίου, Αίθουσα Τέχνης Δήμου Νεάπολης.

9608593417


ΘΡΑΚΗ
ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha