Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Reflexions sur le fondement du rapport entre l'A priori et l'Eidos dans la phenomenologie de Husserl / Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά - Berlin : Walter de Gruyter, 1974 - 18 σ.; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από "Kant-Studien", Τόμ.65, τχ.2, σ.481-491ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ
HUSSERL, EDMUND--1859-1938
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha