Γκόλνα, Χριστίνα

Η βαλκανική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος 1936-1941 : μεταπτυχιακή εργασία/ Χριστίνα Δ.Γκόλνα - Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014. - 181 σ. : εικ.; 30x21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 161-168)


ΜΕΤΑΞΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha