Νικήτας, Δ. Ζ.

Thraciarum Descriptio: Η εικόνα της Θράκης στην "Εθνική" λατινική ποίηση του 4ου μ. Χ. αιώνα / Δ. Ζ. Νικήτας - Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1993 - 172 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στην "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας", Τόμος Γ΄ (1993) 139-311


ΘΡΑΚΗ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΟΙΗΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha