Βλάχος, Θεοφάνης

Στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο (5 Νοεμβρίου 1912-5 Μαρτίου 1913) / Θεοφάνης Βλάχος - Αθήνα : Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 2013. - 20 σ.: 24x17 εκ.

Άρθρο από τα πρακτικά "100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων : πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου" σ.145-164

9789607897633


ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Α΄
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha