Νέος Ελληνομνήμων : τριμηνιαίο περιοδικόν σύγγραμμα / Σπύρος Π. Λάμπρος - Αθήνα: χ.ε., 1904-1927 - 22 τ. (διπλοί) - Τριμηνιαίο - A' (1904), B' (1905), Γ' (1906), Δ' (1907), E' (1908), ΣΤ' (1909), Ζ' (1910), H' (1911), Θ' (1912), I' (1913), IA' (1914), IB' (1915), IΓ' (1916), IΔ' (1917), IE' (1921), IΣΤ' (1922), IΖ' (1923), IH' (1924), IΘ' (1925), K' (1926), KA' (1927). Τα ευρετήρια των τόμων 1-21. Όλοι οι τόμοι εις διπλούν


ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha