Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ.

Εθνικόν Ημερολόγιον : χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν / Κωνστ. Φ. Σκόκος - Αθήνα : Τυπ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1890-1918. - 18 τχ.: - Έτος 5 (1890), Έτος 7 (1892), Έτος 9 (1894), Έτος 10 (1895), ΄Έτος 12 (1897), ΄Έτος 18 (1903), ΄Έτος 20 (1905), ΄Έτος 22 (1907), ΄Έτος 23 (1908), ΄Έτος 24 (1909), ΄Έτος 25 (1910), ΄Έτος 26 (1911), ΄Έτος 28 (1913), ΄Έτος 29 (1914), ΄Έτος 30 (1915), ΄Έτος 31 (1916), ΄Έτος 32 (1917), ΄Έτος 33 (1918)


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha