Εθνική Επιθεώρησις : υπό λογίων ομογενών εκδιδομένη κατά μήνα / Κοσμούντος και συνεφαπτομένου του ιατρού Αλεξάνδου Μεϋμάρ - Paris : Χ.ε., 1869-1870. - 12 τχ.: - Έτος Α΄ (1869-1870), τχ.1-12


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha