Βεινόγλου, Μαρία

Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κοινωνία των Εθνών, 1997. - 166 σ.

Ανατύπωση από το πρωτότυπο έργο (Α' έκδοση), Genève, 1926, σ.vi+233+67 εικ. εκτ. κειμ. στο: ΧΙ-254-194. Τίτλος Πρωτοτύπου: LΈtabissement des réfugiés en Gréce.

960780919Χ


ΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha