Επετηρίς Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων - Ιωάννινα : Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων, 1965-1970. - 4 τ. - [Περίοδος Α] Έτος B' (1965-66). Έτος Γ' (1966-67). Έτος Ε' (1968-69). Έτος ΣΤ'(1969-70)

Συνεχίζεται ως ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha