Επετηρίδα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής - Αθήνα : Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, 1992-93. - 2 τ. - Έτος (1992). Έτος (1993)


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ
ΑΜΥΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha