Σαββοπούλου, Θώμη

Ushak : τόπος μνήμης / Θώμη Σαββοπούλου - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005. - 27 σ.:

Άρθρο από το "Ζ' πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας", σσ. 99-126

960343843Χ


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
USHAK (ΟΥΣΑΚ)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha