Σερραϊκά Χρονικά : σύγγραμμα περιοδικόν / Πέτρος Θ. Πέννας - Αθήνα : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών-Μελένικου, 1938-2019 - 19 τ. - [Περίοδος Α] Έτος (1938). [Περίοδος Β΄] Τόμ.1(1953), Τόμ. 2(1957), Τόμ. 3(1959), Τόμ. 4(1963), Τόμ. 5(1970), Τόμ. 6(1973), Τόμ. 7(1976), Τόμ. 8(1979), Τόμ. 9(1982-83), Τόμ. 10(1989), Τόμ. 11(1993), Τόμ. 12 (1996), Τόμ. 13(1998), Τόμ. 14(2002) τχ. A' ταξινομημένο σε φάκελο.Τόμ.15(2004). Τόμ.16(2007). Τόμ.17(2015). Τόμ.18(2017). Τόμ.19(2019)
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha