Σερραϊκά Ανάλεκτα : Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών/ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σερρών - Σέρρες : Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σερρών, 1992-2006 - 4 τ. - Τόμ. Α' (1992). Τόμ. B' (1993-94). Τόμ. Γ' (2001). Τόμ. Δ' (2006)

11061235


ΣΕΡΡΕΣ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha