Πλάτων : Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων - Ο τ.E΄(1953) τχ. Α9 φωτοτυπικά ανατυπωμένος - Αθήνα: Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1949-2014 - 61 τ. - Εξαμηνιαίο περιοδικόν σύγγραμμα - Τόμ.1(1949)-46(1994). Τόμ.47-48(1995-96). Τόμ. 49 (1997). Τόμ. 50 (1998). Τόμ. 51 (1999-2000). Τόμ. 52 (2001-2002). Τόμ. 53 (2003). Τόμ. 54 (2004-2005). Τόμ. 55 (2006-2007). Τόμ. 56 (2008-2009). Τόμ.57 (2010-11). Τόμ. 58 (2012). Τόμ.59 (2013-14). Υπάρχει παράρτημα του τόμου Ι (1958). Λείπουν οι 14(1962), 43(1991)

1105073X


ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha