Μικρασιατικόν Ημερολόγιον / Ελένη Σ. Σβορώνου - Σάμος: χ.ε., 1907-1918 - 8 τ. - Έτος Α (1907). Έτος B (1908) διπλό. Έτος Γ (1909). Έτος Ε (1911). Έτος ΣΤ (1912). Έτος Η (1914). Έτος Θ (1915). Έτος IB (1918)


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha