Μηνιαίον Δελτίον Πληροφοριών / Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος - Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος, 1966-1967 - 12 τχ. - Έτος (1966), τχ.3-5. Έτος (1967), τχ.6-14


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha