Μακεδονικόν Ημερολόγιον «Ο Γόρδιος Δεσμός» / Χρήστος Γ. Γουγούσης - Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 - 1 τ. - Έτος A (1915). Διπλό

Το εξώφυλλο αναγράφει "Χρονικόν Μακεδονίας"


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha