Ίμβρος : τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών / Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών - Αθήνα: Σύλλογος Ιμβρίων, 1997-2021 - 95 τχ. - Τριμηνιαίο - Έτος (1997), τχ.45-48. Έτος (1998), τχ.49-53. Έτος (1999), τχ.54-56. Έτος (2000), τχ.57-60. Έτος (2001), τχ.61-64. Έτος (2002), τχ.65-68. Έτος (2003), τχ.69-72. Έτος (2004), τχ.74-76. Έτος (2005), τχ.77-80. Έτος (2006), τχ.81-84. Έτος (2007), τχ.85-88. Έτος (2008), τχ.89-90,92. Έτος (2009), τχ.93-96. Έτος (2010), τχ.97-100. Έτος (2011), τχ.101-104. Έτος (2012), τχ.105-108. Έτος (2013), τχ.109-112. Έτος (2014), τχ.113-116. Έτος (2015), τχ.117-120. Έτος (2016), τχ.121-124. Έτος (2017), τχ.125-128. Έτος (2018), τχ.129-132. Έτος (2019) τχ. 133-136. Έτος (2020) τχ.137-140. Έτος (2021) τχ.141-


ΙΜΒΡΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha