Η Θεσσαλονίκη : Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985-2013 - 9 τ. - Τόμ. Α (1985). Διπλό (Το 2ο αποσύρθηκε στο υπόγειο). Τόμ. B (1990). Τόμ. Γ (1992). Τόμ. Δ (1994). Τόμ. Ε (1999). Τόμ. ΣΤ (2002). Τόμ. 7 (2008). Τόμ. 8 (2013). Τόμ. 9 (2017)

02573474
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha