Θεσσαλονικέων Πόλις : τετραμηνιαία Θεσσαλονίκεια έκδοση / Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος - Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 1997-2022 - 81 τχ. - Περίοδος πρώτη (1997) τχ.1-2. Περίοδος δεύτερη (2000-2022) τχ.1-82

11085452


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha