Ηπειρωτικό Ημερολόγιο / Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών - Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1979-2018 - 35 τ. - Τόμ. Α(1979)-IΔ(1992). Τόμ. IE(1993-94). Τόμ. IΣΤ-ΙΖ (1995). Τόμ. IH (1996-97). Τόμ. IΘ (1998). Τόμ. Κ (1999). Τόμ. KA (2000-01). Τόμ. KB (2002-03). Τόμ. KΓ (2004). Τόμ. KΔ (2005). Τόμ. KE (2006). Τόμ. KΣΤ (2007). Τόμ. KΖ (2008). Τόμ. KH (2009). Τόμ. KΘ (2010). Τόμ. Λ (2011). ΛΑ (2012).Τόμ. ΛΒ (2013). Τόμ.ΛΔ(2015). Τόμ.ΛΕ(2016). Τόμ.ΛΣΤ(2017). Τόμ.ΛΖ(2018)


ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha