Ήπειρος: Περιοδική Έκδοση της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης / Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη: Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης, 1978-1989 - 12 τ. - Έτος A' (1978). Έτος B' (1979). Έτος Γ' (1980). Έτος Δ' (1981). Έτος E' (1982). Έτος ΣΤ'(1983). Έτος Ζ' (1984). Έτος H' (1985). Έτος Θ' (1986). Έτος I' (1987). Έτος IA' (1988). Έτος IB' (1989)


ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha