Ο Εφημέριος : μηνιαίο περιοδικό ιεράς συνόδου εκκλησίας της Ελλάδος / Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1955-2022 - 61 τ.+36 τχ. - Έτος Δ(1955)-I (1961). Έτος IA(1962), Λείπει το τχ.19. Έτος IB(1963)-IΔ(1965). Έτος IE(1965). Λείπουν τα τχ.1-18, 21. Έτος 16(1966)-47(1998). Από τον τόμο IΖ τα τχ.1-14, 17 διπλά. Έτος 48(1999), τχ.1-12 [Μηνιαίο περιοδικό για τους Iερείς]. Έτος 49 (2000), τχ.1-12. Έτος 50 (2001), τχ.1-12. Έτος 51 (2002), τχ.1-9, 12. Έτος 52 (2003), τχ.1-12. Έτος 53 (2004), τχ.1-11. Έτος 54 (2005), τχ.1-11. Έτος 55 (2006), τχ.1-10. Έτος 56 (2007), τχ.1-11. Έτος 57 (2008), τχ.1-11. Έτος 58 (2009), τχ.1-10. Έτος 59 (2010), τχ.1-11. Έτος 60 (2011), τχ.1-11. Έτος 61 (2012), τχ.1-11. Έτος 62 (2013), τχ.1-11. Έτος 63 (2014), τχ.1-11. Ετος 64 (2015), τχ.1-6. Ετος 65 (2016), τχ.1-6. Ετος 66 (2017), τχ.1-6. Ετος 67 (2018), τχ.1-6. Ετος 68 (2019), τχ.1-6. Ετος 69 (2020), τχ.1-5. Ετος 70 (2021), τχ.1-6. Ετος 71 (2022), τχ.1-3

Παράρτημα του επισήμου δελτίου "Eκκλησία".

11057203


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha