Έσπερος : σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων δις του μηνός εκδιδόμενον - Leipzig: χ.ε., 1881-1889 - 7 τ. - Έτος A(1881-82), τχ.1-24. Έτος B(1882-83), τχ.25-48. Έτος Γ(1883-84), τχ.49-72. Έτος Δ(1884-85), τχ.73-96. Έτος E(1885-86), τχ.97-120. Έτος ΣΤ(1887-88), τχ.145-168. Έτος H(1889), τχ.169-186


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
LEIPZIG
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha