Η Έρευνα: Μηνιαία επιθεώρησις μελετών για την υλική και πνευματική πρόοδο της Ανατ[ολικής] Μακεδονίας και Δυτ[ικής] Θράκης - Καβάλα: χ.ε., 1951-1955 - 4 τ. - Μηνιαίο - Έτος A(1951-52), τχ.1-11. Έτος B(1952-53), τχ.12-23. Έτος Γ(1953-54), τχ.24-33. Έτος Δ(1954-55), τχ.34, 36-38, 40-43


ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha