Ερανιστής / Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού - Αθήνα: Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, 1963-2011. - 28 τ. - Τόμ. Α (1963), τχ.1-6. Τόμ. Β (1964), τχ.7-12. Τόμ. Γ(1965), τχ.13-18. Τόμ. Δ(1966), τχ.19-24. Τόμ. E(1967), τχ.25-30. Τόμ. ΣΤ(1968), τχ.31-36. Τόμ. Ζ(1969), τχ.37-42. Τόμ. H(1970), τχ.43-48. Τόμ. Θ(1971), τχ.49-51, 53-54. Τόμ. I(1972-73), τχ.55-60. Τόμ. ΙΑ(1974), Αφιέρωμα στον Δημαρά. Τόμ. IB(1975), τχ.67-72. Τόμ. IΓ' (1976), τχ.73-78. [Περίοδος Β΄] [Ετήσιο]. Τόμ. IΔ(1977). Τόμ. IE(1979). Τόμ. IΣΤ(1980). Τόμ. IΖ(1981). Τόμ. 18(1986). Τόμ. 19(1993). Τόμ. 20(1995). [Eυρετήριο των τόμων 1 (1963) -20 (1995)]. Τόμ. 21 (1996). Τόμ. 22 (1999). Τόμ. 23 (2001). Οι τόμοι 24(2002)- 28 (2011) σε ψηφιακή μορφή.

Οι τόμοι 14 (1977) -28 (2011) διατίθονται σε ψηφιακή μορφή από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

04251660


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha