Επιστημονική Επετηρίς Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης / Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 1968-1989 - 6 τ. - Τόμ.Ι (1968-69). Τόμ.II (1969-70). Τόμ.III (1970-71). Τόμ.VIII (1984). Τόμ.IΧ (1989). Τόμ.Χ (1989)


ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha