Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου / Η μετονομασία του περιοδικού EΠEΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1980-2013 - 10 τ. - Τόμ. 27-28(1980-81). Τόμ. 36(2002). Τόμ. 37(2003). Τόμ. 38(2004). Τόμ. 39(2005). Τόμ. 40(2007). Τόμ. 41(2008). Τόμ. 42(2010). Τόμ. 43(2011). Τόμ. 44(2012-13)


ΔΙΚΑΙΟ
ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha