Εθνική Αγωγή: Ανατροφή-Εκπαίδευσις-Γράμματα-Επιστήμαι-Καλαί Τέχναι-Βιομηχανία/ Εκδότης και διαχειριστής Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, Διευθυντής της συντάξεως Γεώργιος Δροσίνης - Αθήνα: χ.ε., 1903-1904. - Περίοδος Α΄: Δεκαπενθήμερη, 1903 Περίοδος Β΄: Μηνιαία, 1904 - Περίοδος Α΄: Έτος ΣΤ΄(1903), τχ.1-24(Διπλό). Περίοδος Β΄: Έτος (1904), τχ.1-5


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha