Εβδομάς: Σύγγραμμα εκδιδόμενον κατά Κυριακήν/ Από το έτος Β΄(1885) το περιοδικό φέρει τον υπότιτλο: Εκδιδόται κατά Κυριακήν Από το έτος Γ΄(1886) το περιοδικό φέρει τον υπότιτλο: Φιλολογικόν και χρονογραφικόν φύλλον Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους - Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Κορρίνης, 1884-1886. - Έτος A΄ (1884), φ.1-44. Μαζί δεμένα: «Δελτίον της Εβδομάδος» και «Εβδομάς». Έτος Β΄ (1885), φ. 69-96. Έτος Γ΄ (1886), φ. 99-128, 130-148. Υπάρχει και το μονόφυλλο «Παράρτημα της Εβδομάδος» τχ.1-13.


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha