Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Στο τχ. 1(1892) το περιοδικό φέρει τον τίτλο: Δελτίον … περιέχον τας εργασίας της Εταιρείας Από το τχ.7 (1906) φέρει τον τίτλο: Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον. Από την περίοδο Β΄ (1924) φέρει τον τίτλο: Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Στην περίοδο Γ΄ (1932-1938) το περιοδικό φέρει τον τίτλο: Πρακτικά της εν Αθήναις Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Deltion of the Christian Archaeological Society - Αθήναι: Βασιλικό Τυπ. "Νικολάου Γ. Ιγγλέση", 1892-2017 - Περίοδος Α: Έτη (1892-1911), τχ.1-10. Περίοδος Β΄: Έτη A(1924)-B (1927), τχ.1-4. Περίοδος Γ΄: [Πρακτικά της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας] Τόμ.Α(1932)-Δ(1936-38). Περίοδος Δ: Τόμ.Α(1959)-KE(2004), Τόμ.ΛA(2010), Τόμ.ΛB(2011), Τόμ.ΛΓ(2012), Τόμ.ΛΔ(2013). Τόμ. ΛΣΤ(2015). Τόμ. ΛΗ(2017)

11055758


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha