Δελτίον Καπνού: Μηνιαία έκδοσις του Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης/ Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1930-1932. - Τόμ. Δ΄ (1930), τχ.5-6. Τόμ. E΄ (1931), τχ.9-10. Τόμ. ΣT (1932), τχ.1-2


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΠΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha