Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας/ Κέντρον Ερεύνης και Διεθνούς Επικοινωνίας "Ιόνιος Ακαδημία" - Κέρκυρα: χ.ε., 1977 - Έτος Α(1977)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΙΟΝΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha