Δελτίον Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας: Όργανον της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας/ Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία - Αθήναι: χ.ε., 1932-1960. - Περίοδος Γ΄: τχ.Ι (1932-51), τχ.ΙΙ(1952-59), τχ.ΙΙΙ (1960)


ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha