Γρηγόριος ο Παλαμάς : Εκκλησιαστικό περιοδικό / Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917-2017 - Διμηνιαίο, 78 (1995)- . - Δεκαπενθήμερο, 1(1917)-5(1921) Μηνιαίο, 6 (1922)-77(1994) - Περίοδος Α΄[Εκκλησιαστικόν περιοδικόν εκδιδόμενον κατά δεκαπενθημερίαν] Τόμ. Α (1917), τχ.A-IH. Τόμ. Β΄ (1918), τχ.IΘ-ΛΣΤ (διπλό). Τόμ.Γ΄(1919)-E΄(1921), Από τον τομ. E΄(1921) λείπουν τα τχ.ΞB, ΞΣΤ. Περίοδος Β΄ [ Μηνιαίον Θεολογικόν Θρησκευτικόν Περιοδικόν] Τόμ.ΣΤ(1922)-IA(1927), Τόμ.Θ (1925) τχ.109-117. Λείπει το τχ.118. Τόμ.IA΄ (1927), τχ.133-144. Τόμ.IB(1928)-KΔ(1940). Λείπει ο τ. ΙΓ (1929). Τόμ. KE΄ (1941), τχ.310-311, 313-321. KΣΤ΄(1942)-ΞE΄(1982). 66(1983)-77(1994) [Διμηνιαίον Θεολογικόν και Εκκλησιαστικόν Περιοδικόν] Τόμ. 78 (1995), τχ.758-760. Τόμ. 79 (1996), τχ.761-765. Τόμ. 80 (1997), τχ.766-770. Τόμ. 81 (1998), τχ.771-775. Τόμ. 82 (1999), τχ.776-780. Τόμ. 83 (2000), τχ.781-785. Τόμ. 84 (2001), τχ.786-790. Τόμ. 85 (2002), τχ.791-795. Τόμ. 86 (2003), τχ.796-800. Τόμ. 87 (2004), τχ.801-804. Το διπλό τχ.803 αφιερωμένο στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο. Τόμ. 88 (2005), τχ.805-809. Τόμ. 89 (2006), τχ.810-814. Τόμ. 90 (2007), τχ.815-819. Τόμ. 91 (2008), τχ.820-825. Τόμ. 92 (2009), τχ.826-831. Τόμ. 93 (2010), τχ.832-837. Τόμ. 94 (2011), τχ.838-843. Τόμ. 95 (2012), τχ.844-846.(2015), τχ.848-851. (2016), τχ.852-855. (2017), τχ.856-857

10113010


ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha