Ανάλεκτα / Θ. Δ. Μοσχονάς, Ευθ. Θ. Σουλογιάννης - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, 1957-2001 - Nο 6 (1957), 8 (1959), 9 (1960), 11 (1962), 12 (1963), 14-15 (1966),16 (1967), 17-18 (1968-69), 20 (1971) τχ.A, 23 (1974) τχ.A-B, 24 (1975) τχ.A-B, 25-26 (1976-77), 28 (1978), 29-30 (1980)
Περίοδος Β΄ : τ. Β (2001)


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha