Αμάλθεια : διμηνιαίον Ιστορικόν Λαογραφικόν Περιοδικόν / Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου - Άγιος Νικόλαος Κρήτης: Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου, 1970-2019 - Έτος A(1970)-IΔ(1983) τχ.1-55. Έτος IE΄(1984)-25(1994), τχ.56-101. Έτος 26(1995), τχ.102-105. Έτος 27(1996), τχ.106-109. Έτος 28(1997), τχ.110-113. Έτος 29(1998), τχ.114-117. Έτος 30(1999), τχ.118-121. Έτος 31(2000), τχ.122-125. Έτος 32 (2001), τχ.126-129. Έτος 33 (2002), τχ.130-133. Έτος 34 (2003), τχ.134-135. Έτος 35-36 (2003-04), τχ.136-141. Έτος 37-38 (2005-06), τχ.142-147. Έτος 39 (2007), τχ.148-149. Έτος 40 (2008-09), τχ.152-159. Έτος 41-42 (2010-11), τχ.160-167. Έτος 43 (2012), τχ.168-171, Έτος 44 (2013), τχ.172-175. Έτος 45 (2014), τχ.176-179. Έτος 46 (2015), τχ.180-183. Έτος 47(2016) τχ.184-187. Έτος 48(2017) τχ.188-191. Έτος 49(2018) τχ.192-195. Έτος 50(2019) τχ.196-199


ΚΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha