Αλεξανδρινή Τέχνη: Μηνιαίο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό/ Α. Γ. Συμεωνίδης, - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τύποις Ε. Σ. Βαλλινάκης, 1926-1931. - 37 τχ. - Έτος A (1926-27) τχ.1,8,12. Έτος B (1927-28) τχ.1-12. Έτος Γ (1929), τχ.1-7, 12. Έτος Δ (1930), τχ.3-4, 9-12. Έτος E (1931), τχ.1, 3-5, 8-12


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha