Ακτίνες: Επιστήμη, Φιλοσοφία, Κοινωνικά ζητήματα, Γράμματα, Τέχνη/ Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων - Αθήνα: χ.ε., 1953-1974. - 64 τχ.+7 τ. - Έτος IΣΤ (1953), τχ.134-141. Έτος IΖ (1954), τχ.145-146, 149-155. Έτος IH (1955), τχ.156-158, 160-166. Έτος IΘ (1956), τχ.168-176. Έτος K (1957), τχ.177-186. Έτος KA (1958), τχ.187-196. Έτος KB (1959), τχ.197, 199-206. Έτος KΓ (1960), τχ.207-216. Έτος KΔ (1961), τχ.217-226. Έτος KE (1962), τχ.227-236. Έτος KΣΤ (1963), τχ.237-246. Έτος KΖ (1964), τχ.247-256. Έτος ΛΖ (1974), τχ.351-355

Οι τόμοι Κ (1957)-ΚΑ (1958), ΚΓ(1960)-ΚΖ(1964) είναι δεμένοι.


ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha