Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης / Γ. Χρυσογόνης, Σ. Χατζόπουλος - Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906. - Έτος A΄ (1907) - B΄ (1908)

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη.


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha