Αθηνά: ή εφημερίς περιοδική, φιλολογική, επιστημονική, πολιτική και εμπορική/ Εταιρεία της Αθηνάς - Φωτοτυπική ανατύπωση. Εισαγωγικά: Αικατερίνη Κουμαριανού. - Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1989. - Τετράδια A (28.2.1819)-ΣΤ (15.5.1819) [Επίτομο]

1η έκδοση, Εν Παρισίοις: Εν τη τυπογραφία του Ι. Μ. Εβεράτου,1819.


19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha