Αγωγή: Επιστημονικόν & παιδαγωγικόν περιοδικόν του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου - Αθήνα: Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος των Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, 1915-1916. - Τόμ.Α (1915-1916)τχ.1-6.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha