Αβρακαδάβρα: Εικονογραφημένον Περιοδικόν / Μίμης Κυπραίου, Αρχισυντάκτης: Ν. Καραγιάννης - Αλεξάνδρεια: χ.ε., 1927. - Έτος Α΄ (1927) τχ.1(Ιούλ.), τχ.2 (Αύγ.)


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha