Χατζιδάκις, Γ. Ν.

Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. (Δύο μελέτες) [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992. - 134 σ. - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών; 249 .

Πρώτη έκδοση, Αθήνησιν: Εκ του τυπογραφίου των αδερφών Περρή, 1896. [Φωτοτυπική ανατύπωση]

9602580259


ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha