Τσούρκας, Κλεόβουλος

Gli scolari greci di Padova nel rinnovamento culturale dell' Oriente Ortodosso. [Βιβλίο] - Padova: Universita di Padova: Pabblicazioni della Facolta di Lettere e Filosofia, χ.χ.. - 2χ.α.+36 σ.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ.36


ΕΛΛΗΝΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΡΩΣΙΑ
IASI
BUCURESTI
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
PADOVA (Ιταλίας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha